Hướng dẫn đổi Password Email trong Roundcube

Lý Minh Hoàng > Hướng dẫn > Hướng dẫn đổi Password Email trong Roundcube

Chào các bạn, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi mật khẩu email trong Webmail Roundcube.

Đăng nhập vào Webmail với đường dẫn http://ten-web-site-cua-ban/webmail

dang_nhap_roundcube

Click vào “Thiết lập cấu hình“:

roundcube_doi_mat_khau_01

Chọn “Mật Khẩu

roundcube_doi_mat_khau_02

Nhập vào mật khẩu vào ô “Mật khẩu mới“, gõ lại mật khẩu vào ô “Xác nhận mật khẩu mới“:

roundcube_doi_mat_khau_03

Chúc các bạn thành công!